(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chính sách bảo mật

I. Giới thiệu

Quyền riêng tư của bạn khi truy cập VnTimeless rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ nó. Chính sách này giải thích những gì chúng tôi sẽ làm với thông tin cá nhân của bạn.

Việc đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này khi bạn truy cập VnTimeless lần đầu sẽ cho phép chúng tôi sử dụng cookie mỗi khi bạn truy cập website của chúng tôi.

II. Thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin cá nhân sau đây có thể được thu thập, lưu trữ và sử dụng:

 1. Thông tin về thiết bị bạn dùng để truy cập VnTimeless, địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành;
 2. Thông tin về các lượt truy cập và sử dụng website này của bạn bao gồm nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, lượt xem trang và đường dẫn điều hướng trên website;
 3. Thông tin địa chỉ email mà bạn nhập khi comment trên các bài viết, hoặc đăng ký nhận thông báo khi có bài viết mới của VnTimeless;
 4. Thông tin được tạo ra trong khi sử dụng website của chúng tôi, bao gồm thời gian, tần suất bạn truy cập các bài viết;
 5. Thông tin có trong bất kỳ email nào mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc thông qua website của chúng tôi, bao gồm nội dung liên lạc và những dữ liệu liên quan;
 6. Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi.
 7. Trước khi bạn tiết lộ cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, bạn phải có được sự đồng ý của người đó đối với cả việc tiết lộ lẫn xử lý thông tin cá nhân đó theo chính sách này.

III. Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua website VnTimeless sẽ được sử dụng cho các mục đích được xác định trong chính sách này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những việc sau đây:

 1. Quản trị website và công việc của chúng tôi;
 2. Cá nhân hóa website của chúng tôi dành cho bạn;
 3. Gửi cho bạn các thông tin không phải mục đích quảng cáo tiếp thị, các thông tin như có bài đăng mới, trả lời comment của bạn trên các bài đăng trên website
 4. Gửi cho bạn các thông báo qua email mà bạn đã yêu cầu cụ thể;
 5. Gửi cho bạn bản tin của chúng tôi qua email, nếu bạn đã yêu cầu nó (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn không có nhu cầu nhận bản tin nữa);
 6. Xử lý các yêu cầu và khiếu nại được thực hiện bởi (hoặc) về bạn liên quan đến website của chúng tôi;
 7. Giữ cho website của chúng tôi bảo mật và ngăn chặn gian lận
 8. Xác minh việc tuân thủ các điều khoản và quản lý việc sử dụng website của chúng tôi (bao gồm giám sát các tin nhắn riêng tư được gửi qua dịch vụ nhắn tin riêng tư trên website của chúng tôi); 

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân để đăng lên website của chúng tôi, chúng tôi sẽ công khai hoặc sử dụng thông tin đó theo sự cho phép mà bạn cấp cho chúng tôi.

Các cài đặt riêng tư của bạn có thể được sử dụng để giới hạn việc công khai thông tin của bạn trên website của chúng tôi và có thể được điều chỉnh bằng các kiểm soát quyền riêng tư trên website.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

IV. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi thấy cần thiết, hoặc bắt buộc cho các mục đích được nêu trong chính sách này:

 1. Theo yêu cầu của pháp luật;
 2. Liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang hoặc có thể diễn ra trong tương lai;
 3. Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi;
 4. Cho người mua (hoặc người mua tiềm năng) là bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức nào đủ tư cách pháp nhân mà chúng tôi đang (hoặc dự tính) bán toàn bộ website;

Trừ khi được quy định trong chính sách này, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật, chúng tôi cam kết không cung cấp cho bên thứ ba ngoài các quy định trong chính sách này..

V. Chuyển giao dữ liệu quốc tế

Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ, xử lý và chuyển giao đến bất kỳ quốc gia nào nơi chúng tôi hoạt động và theo yêu cầu của pháp luật.

Thông tin cá nhân mà bạn công khai trên website của chúng tôi hoặc gửi để đăng lên website của chúng tôi có thể có sẵn qua internet trên toàn thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc những người khác sử dụng hoặc lạm dụng thông tin đó.

VI. Lưu giữ thông tin cá nhân

Mục VI này đưa ra các chính sách và thủ tục lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, chúng được đưa ra nhằm đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình về việc lưu giữ và xóa bỏ thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc các mục đích nào đều sẽ không được giữ lại lâu hơn cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.

Bất kể các quy định khác của Mục VI này, chúng tôi vẫn sẽ giữ lại các tài liệu (bao gồm cả các tài liệu điện tử) có chứa dữ liệu cá nhân, nếu chúng tôi tin rằng các tài liệu đó có thể liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang hoặc có thể diễn ra; và để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

VII. Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt kỹ thuật để ngăn chặn thất thoát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

Bạn chấp nhận rằng việc chuyển giao thông tin qua internet vốn không an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet.

VIII. Sửa đổi

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào bằng việc công bố một phiên bản mới trên website của mình.

IX. Website của bên thứ ba

Website của chúng tôi bao gồm các liên kết dẫn đến các website của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các chính sách về quyền riêng tư của các bên thứ ba.

X. Cập nhật thông tin

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn cần được sửa chữa hoặc cập nhật.

XI. Cookie

Website của chúng tôi sử dụng cookie. Một cookie là một tệp có chứa mã định danh (một chuỗi các ký tự và số) được một máy chủ web gửi tới một trình duyệt web và được trình duyệt này lưu trữ. Mã định danh sau đó được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Cookie có thể là cookie “dài hạn” hoặc cookie “theo phiên”: một cookie dài hạn sẽ được một trình duyệt web lưu trữ và sẽ còn hiệu lực cho đến ngày nó hết hạn, trừ phi bị người dùng xóa trước ngày hết hạn; mặt khác, một cookie theo phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên của người dùng, khi trình duyệt web bị đóng. Các cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng đích danh một người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết đến thông tin được lưu trữ và lấy từ các cookie. 

Tên của các cookie mà chúng tôi sử dụng trên website của mình và các mục đích mà chúng được sử dụng được nêu ra dưới đây:

 1. Chúng tôi sử dụng Google Analytics và Adsense trên website của mình để nhận ra một máy tính khi một người dùng truy cập website, khi họ điều hướng website, cải thiện tính khả dụng của website, phân tích việc sử dụng website, quản trị website, ngăn ngừa gian lận và cải thiện tính bảo mật của website, cá nhân hóa website cho từng người dùng, nhắm mục tiêu các quảng cáo phù hợp nhất với những người dùng cụ thể.
 2. Hầu hết trình duyệt cho phép bạn từ chối chấp nhận cookie.
 3. Bạn có thể xóa các cookie đã được lưu trữ trên máy tính của mình.

  Comment

0 comments: