(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Điều khoản sử dụng

VnTimeless là một website chia sẻ kiến thức hữu ích về nhiều lĩnh vực trong đời sống. Chúng tôi không giới hạn lượt xem với bất kỳ một đối tượng nào ghé thăm trang web. 

Khi bạn ghé thăm trang web này nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng dưới đây. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của chúng tôi, tùy từng thời điểm, bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho dịch vụ đó.

I. Sử dụng hợp pháp

Bạn không được phép trực tiếp hoặc gián tiếp thuê, cấp phép, trưng bày, cung cấp, quảng bá và quảng cáo bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin và hình ảnh nào có nội dung vi phạm pháp luật, truyền thống và thuần phong mỹ tục Việt Nam trên VnTimeless

Bạn không được phép tham gia hoặc cung cấp cho người dùng khác trên VnTimeless như: xuất bản, truyền tải hay phát tán các nội dung độc hại, spam, gửi e-mail (thư rác) không mong muốn.

II. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

VnTimeless có thể liên kết đến trang web của các bên thứ ba. VnTimeless cung cấp các đường liên kết để tạo sự thuận tiện cho bạn. Các trang web quảng cáo hoặc nhà cung cấp này thuộc sở hữu của các tổ chức độc lập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo hoặc sản phẩm nào có sẵn từ các trang web đó. 

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng VnTimeless sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên bất kỳ trang web nào. Bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng các nhà cung cấp của mình trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

III. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là "nội dung") trên trang web này thuộc quyền sở hữu của VnTimeless hoặc các tổ chức, cá nhân được trích dẫn hợp pháp khác. Chúng tôi cho phép bạn xem, tải xuống và in nội dung trong các trường hợp sau:

  1. Bạn chỉ sử dụng nó cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  2. Bạn không được sao chép, đăng hoặc sử dụng lại nội dung.
  3. Bạn không chỉnh sửa nội dung.
  4. Bạn không được quyền di chuyển bất kỳ nội dung, bản quyền hay nhãn hiệu nào tại VnTimeless lên website khác.

Ngoại trừ sự cho phép rõ ràng ở trên, nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của VnTimeless, việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung của trang web này bị nghiêm cấm. Để yêu cầu sử dụng nội dung, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu được chấp thuận, bạn đảm bảo rằng việc sử dụng nội dung của trang web này sẽ tuân thủ các điều khoản này và việc sử dụng đó sẽ không vi phạm quyền của các cá nhân, tổ chức khác hoặc vi phạm bất kỳ hợp đồng nào.

IV.Đền bù

Khi một trong các trường hợp sau xảy ra, bạn có nghĩa vụ bồi thường cho VnTimeless hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho tất cả hoặc bất kỳ tổn thất thực tế nào do bạn gây ra:

  1. Vi phạm các nội dung trong chính sách và điều khoản này hoặc chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc các thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác.
  2. Vi phạm luật và quy định hiện hành có thể gây hại cho chúng tôi.
  3. Hành vi sai trái vô ý hoặc cố ý của bạn, hoặc nhân viên và tổ chức của bạn, có thể ảnh hưởng / thiệt hại cho chúng tôi.
  4. 4Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền hợp pháp của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; tranh chấp về quảng cáo, khuyến mại và phân phối các sản phẩm/dịch vụ của bạn gây thiệt hại cho chúng tôi.

V. Truy cập vào trang hoặc bài viết có mật khẩu

Chỉ những ai được VnTimeless ủy quyền hợp pháp hoặc được ủy quyền bằng văn bản mới có thể truy cập và sử dụng khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của trang web này. Theo quy định của pháp luật hiện hành, những cá nhân, tổ chức cố tình xâm nhập có thể bị khởi tố hoặc xử án tùy theo mức độ.

VI.Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập trên website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của VnTimeless.

VII. Sửa đổi các điều khoản sử dụng

VnTimeless có thể thay đổi và sửa đổi các điều khoản sử dụng này theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo. Bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật trên trang web này bất cứ lúc nào. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ, nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng được cập nhật mới nhất.

    Comment

0 comments:

Post a Comment